Certyfikaty

Certyfikaty Autodesk

W Centrum Szkoleniowym ABCAD dbamy o najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Każdy uczestnik naszych kursów otrzymuje Certyfikat Autodesk, potwierdzający pozytywne zakończenie szkolenia.

Każda osoba, która chce potwierdzić posiadane umiejętności pracy w programie, może uzyskać dodatkowy Certyfikat, na jednym z dwóch poziomów:

Autodesk Certified User

Autodesk Certified User

Egzamin praktyczny składa się z kilkudziesięciu pytań teoretycznych w formie testu. Czas przeznaczony na egzamin to 90 minut. Do zaliczenia wymagane jest zdobycie 75% punktów.

CENA: 375zł (304,88zł +VAT) Autodesk Certified Professional

Autodesk Certified Professional

Egzamin praktyczny składa się z kilkudziesięciu pytań testowych. Użytkownik pobiera zestaw plików, na którym wykonuje zadania podane w pytaniach. Odpowiedź jest wpisywana w formularz testowy. Czas egzaminu to 90 minut. Do zaliczenia wymagane jest zdobycie 75% punktów.

CENA: 375zł (304,88zł +VAT)

Dostępne Certyfikaty Autodesk:

Certyfikaty VCC

Certifikat VCC

Certyfikat Kompetencji Zawodowych istnieje w Polsce od 2007 roku. Został opracowany zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz wymogami Europass. Certyfikacja VCC jest wpisana do BUR (Bazy Usług Rozwojowych, wcześniej znany jako RUR) oraz rozpoznawalna przez pracodawców oraz instytucje publiczne. Certyfikacja VCC zapewnia prowadzenie szkoleń oraz certyfikacji, w następujących modułach:

Nowe kompetencje (New Competences) – kursy umożliwiają nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. System VCC New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu.

Wybrane kompetencje (Select Competences) – kursy umożliwiają podwyższenie, uaktualnienie lub swobodny wybór nowych kwalifikacji, jako uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Opracowane kursy są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby międzynarodowego rynku pracy. Odpowiednie moduły można dostosować do kwalifikacji zawodowych dowolnego rynku pracy w Europie i poza nią.

Kompetencji cyfrowych DIGICOMP – kursy z zakresu 21 kompetencji przypisanych do 5 obszarów, opracowanych zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego 2006/962/EC. Szkolenia opracowane zgodnie z polityką ramową UE.

Dlaczego warto?

Certyfikaty Autodesk są cenione i uznawane przez coraz większą liczbę pracodawców. Są doskonałym potwierdzeniem znajomości oprogramowania. Wiele uczelni wyższych honoruje Certyfikaty oferując zaliczenia z przedmiotów związanych z nauką projektowania. Zatem nie czekaj, zapisz się już dziś!

W celu ustalenia terminu egzaminu zapraszamy do kontaktu