Autodesk:

Kompleksowe oprogramowanie do animacji 3D

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

AUTODESK® Maya® oferuje kompletny zestaw narzędzi do komputerowej animacji 3D, modelowania, symulacji, renderingu oraz tworzenia kompozycji. Maya została wzbogacona o nową generację technologii wyświetlania, usprawnione procesy modelowania oraz nowe narzędzia do obsługi złożonych danych.

  • Maya nHair: Twórz wyjątkowo realistyczne włosy i inne elementy dynamiczne w oparciu o krzywe.
  • Ulepszenia Viewport 2.0: Skorzystaj z interaktywnego środowiska zapewniającego większą wierność oraz z szybkiego renderingu wsadowego.
  • Nowy edytor węzłów: Twórz, edytuj i usuwaj błędy w sieciach węzłów.
  • Moduł Bullet Physics: Symuluj, jak przy wyższych obrotach zachowują się elastyczne oraz sztywne bryły.
  • Dodawanie skóry według map ciepła: Skorzystaj z bardziej dokładnego łączenia geometrii ze szkieletami.
  • Zestawianie wycinków Trax: Pokaż, jak mają zachodzić na siebie wycinki Trax, aby stworzyć pełny występ danej postaci na podstawie pojedynczych animacji.
  • Format przejściowy ATOM: Przenoś animacje pomiędzy postaciami za pomocą nowego lokalnego formatu plików zwanego ATOM (model przenoszenia obiektów animacji).
  • Przechowywanie danych Alembic: Scalaj złożone dane animacji i symulacji w niezależną od aplikacji geometrię zespoloną, co przyspiesza odtwarzanie animacji.