Kurs:

Idealny dla osób zainteresowanych projektowaniem konstrukcji stalowych przy użyciu oprogramowania BIM

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

Opis kursu:

Kurs Advance Steel to szkolenie dla osób zainteresowanych projektowaniem konstrukcji stalowych przy użyciu oprogramowania BIM. Program ADVANCE STEEL umożliwia automatyzację procesu modelowania oraz znacząco zwiększa produktywność i jakość otrzymywanej dokumentacji. Automatycznie generowane rysunki warsztatowe i złożeniowe skracają czas niezbędny do wytworzenia elementów i wykonania konstrukcji stalowej. ADVANCE STEEL działa na platformie AutoCAD.

 • Cena

  Cena netto: 1211,38 zł | Cena (23% VAT): 1490,00 zł
  Cena edukacyjna netto*: 487,80 zł | Cena edukacyjna (23% VAT)*: 600,00 zł
  * Cena edukacyjna obowiązuje uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

 • Terminy
 • Grupa

  4-10 osób

 • Czas

  2 dni / 16 godzin

 • Program

  1. Wprowadzenie

  • Możliwości i główne zastosowania programu,
  • Pliki szablonów, struktura plików,
  • Interfejs użytkownika,
  • Paleta narzędzi Advance,
  • Narzędzie zarządzania Advance,
  • Podstawy poruszania się w systemie Advance Steel,
  • Praca w 3D,
  • Układy współrzędnych.

  2. Podstawowe typy obiektów Advance Steel

  • Siatka budowli,
  • Elementy liniowe (belki, słupy),
  • Blachy i elementy z blach,
  • Elementy złożone (kraty, schody).

  3. Tworzenie modelu konstrukcji na przykładzie hali 3D

  • Wstawianie obiektów,
  • Edycja Obiektów),
  • Łączenie obiektów (połączenia),
  • Menedżer połączeń,
  • Elementy połączeń (śruby, kotwy, spawy),
  • Połącznia niestandardowe,
  • Funkcje z palety narzędzi Advance,
  • Sprawdzanie kolizji.

  4. Tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem istniejących ustawień

  • Numeracja obiektów,
  • Praca z kamerami,
  • Tworzenie dokumentacji rysunkowej,
  • Tworzenie zestawień.

  5. Podstawy tworzenia własnych ustawień rysunkowych

  6. Wybrane zaawansowane funkcje programu

  • Tworzenie przekrojów na rysunkach,
  • Aktualizacja rysunków, zestawienia i rewizje,
  • Współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym.