Kurs AutoCAD:

Idealny dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

Opis kursu:

Kurs AutoCad podstawowy to szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD. Kurs ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie AutoCAD. Od uczestników kursu wymagana jest umiejętność obsługi komputera. W trakcie szkolenia kursanci poznają zagadnienia związane z szybkim i sprawnym rysowaniem w programie AutoCAD 2017. Nauczą się wymiarować elementy, tworzyć opisy projektów, tworzenie kreskowania, bloków, zarządzać warstwami oraz przygotować projekt do wydruku.

 • Cena

  Cena netto: 642,28 zł | Cena (23% VAT): 790,00 zł
  Cena edukacyjna netto*: 447,15 zł | Cena edukacyjna (23% VAT)*: 550,00 zł
  * Cena edukacyjna obowiązuje uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, certyfikat Autodesk, ciepłe i zimne napoje w przerwach

 • Terminy

  Dostępne terminy szkoleń znajdziecie w zakładce Terminy szkoleń

  → TERMINY

 • Grupa

  4-10 osób

 • Czas

  2 dni / 16 godzin
  (opcja) kurs video – 3h 30min

 • Program

  1. Wstęp do obsługi programu komputerowego

  • Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
  • Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
  • Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD

  2. Opis podstawowych narzędzi pracy

  • Tworzenie linii
  • Sposoby wybierania obiektów
  • Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
  • Usuwanie obiektów
  • Opreracje ZOOMu

  3. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii

  • Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
  • Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
  • Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych

  4. Opis podstawowych narzędzi do rysowania

  • Tworzenie prostokąta
  • Tworzenie polilinii
  • Metody tworzenia okręgów
  • Metody tworzenia łuków
  • Metody tworzenia wieloboków
  • Metody tworzenia elips
  • Tworzenie linii konstrukcyjnej

  5. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów

  • Rozbijanie obiektów
  • Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
  • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
  • Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
  • Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
  • Ucinanie i wydłużanie obiektów
  • Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
  • Różne techniki rozciągania obiektów

  6. Warstwy w rysunku

  • Rola warstw w rysunku
  • Tworzenie i konfiguracja warstw
  • Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
  • Usuwanie warstw

  7. Opisywanie rysunku

  • Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
  • Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
  • Tworzenie tabelki i stylów tabelek
  • Wymiarowanie i style wymiarowania

  8. Ułatwienia rysunkowe

  • Tryb Orto
  • Tryb Biegun
  • Tryb Śledzenie
  • Tryb Siatka i Skok
  • Tryb Szerokość

  9. Bloki

  • Cel stosowania bloków
  • Rodzaje bloków
  • Tworzenie bloków
  • Edycja bloków
  • Wstawianie bloków do Palety Narzędzi

  10. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW

  • Opis układu
  • Konfiguracja układu
  • Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
  • Przestrzeń PAPIERU i MODELU
  • Ustawienie SKALI WYDRUKU

  11. Szablony

  • Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
  • Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków