Kurs AutoCAD:

Idealny dla początkujących i doświadczonych projektantów w zakresie projektowania 2d

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

Opis kursu:

Kurs AutoCad projektowanie 2d to szkolenie obejmujące komplet wiadomości z zakresu projektowania 2D w programie AutoCAD. Przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i projektantów pracujących w programie. Szkolenie prowadzone jest w trybie dziennym (5 dni po 6 godzin) oraz wieczorowym (10 spotkań po 3 godziny). Zajęcia wieczorowe odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 17:15-20:15. Taka forma zajęć umożliwia przećwiczenie poznanych na kursie technik w trakcie trwania szkolenia. Uczestnicy kursu poznają najnowsze metody efektywnej pracy w programie AutoCAD 2017. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy. Program szkolenia został opracowany pod kątem przygotowania użytkowników do uzyskania certyfikatu profesjonalisty Autodesk (Certified Professional). Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera.

 • Cena

  Cena netto: 1048,78 zł 1284,55 zł | Cena (23% VAT): 1290,00 zł 1580,00 zł
  Cena edukacyjna netto*: 691,06 zł 897,31 zł | Cena edukacyjna (23% VAT)*: 850,00 zł 1100,00 zł
  * Cena edukacyjna obowiązuje uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, certyfikat Autodesk, ciepłe i zimne napoje w przerwach

 • Terminy

  Dostępne terminy szkoleń znajdziecie w zakładce Terminy szkoleń

  → TERMINY

 • Grupa

  4-10 osób

 • Czas

  tryb dzienny: 5 dni / 30 godzin
  tryb wieczorowy: 10 spotkań po 3 godziny

 • Program

  1. Wstęp do obsługi programu komputerowego

  • Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
  • Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
  • Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD

  2. Opis podstawowych narzędzi pracy

  • Tworzenie linii
  • Sposoby wybierania obiektów
  • Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
  • Usuwanie obiektów
  • Opreracje ZOOMu

  3. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii

  • Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
  • Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
  • Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych

  4. Opis podstawowych narzędzi do rysowania

  • Tworzenie prostokąta
  • Tworzenie polilinii
  • Metody tworzenia okręgów
  • Metody tworzenia łuków
  • Metody tworzenia wieloboków
  • Metody tworzenia elips
  • Tworzenie linii konstrukcyjnej

  5. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów

  • Rozbijanie obiektów
  • Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
  • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
  • Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
  • Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
  • Ucinanie i wydłużanie obiektów
  • Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
  • Różne techniki rozciągania obiektów

  6. Warstwy w rysunku

  • Rola warstw w rysunku
  • Tworzenie i konfiguracja warstw
  • Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
  • Usuwanie warstw

  7. Opisywanie rysunku

  • Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
  • Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
  • Tworzenie tabelki i stylów tabelek
  • Wymiarowanie i style wymiarowania

  8. Ułatwienia rysunkowe

  • Tryb Orto
  • Tryb Biegun
  • Tryb Śledzenie
  • Tryb Siatka i Skok
  • Tryb Szerokość

  9. Bloki

  • Cel stosowania bloków
  • Rodzaje bloków
  • Tworzenie bloków
  • Edycja bloków
  • Wstawianie bloków do Palety Narzędzi

  10. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW

  • Opis układu
  • Konfiguracja układu
  • Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
  • Przestrzeń PAPIERU i MODELU
  • Ustawienie SKALI WYDRUKU

  11. Szablony

  • Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
  • Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

  12.Zaawansowane metody wybierania obiektów

  • Opis polecenia WYBIERZ
  • Wybieranie za pomocą krawędzi
  • Wybieranie za pomocą łamanych pól wyboru
  • Wybieranie ostatnio modyfikowanych obiektów
  • Wybieranie ostatnio utworzonych obiektów
  • Wybieranie wszystkich obiektów w rysunku
  • Używanie filtrów do wybierania obiektów

  13. Grupy obiektów

  • Zarządzanie grupami obiektów
  • Grupowanie obiektów
  • Edycja grupy obiektów

  14. Nazwane widoki

  • Cel stosowania NAZWANYCH WIDOKÓW
  • Tworzenie NAZWANYCH WIDOKÓW
  • Zarządzanie NAZWANYMI WIDOKAMI

  15. Zaawansowane operacje na WARSTWACH

   • Filtrowanie warstw

  >li>Tworzenie stanów warstw

  • Różne tryby izolowania warstw
  • Operacje z ustawianiem bieżącej warstwy
  • Kopiowanie obiektów na inną warstwę
  • Spacer międzywarstwowy
  • Scalanie warstw
  • Usuwanie warstw z zawartością

  16. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do rysowania 2D

  • Wykorzystywanie narzędzia typu PUNKT
  • Chmurka wersji
  • Zasłona
  • Helisa 2D
  • Regiony i jego modyfikacje

  17. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do modyfikacji

  • Tworzenie przerw w obiektach
  • Przerywanie obiektów w punkcie
  • Dołączanie odcinków
  • Zaawansowana edycja polilinii
  • Zaawansowana edycja splajnu

  18. Odnośniki zewnętrzne

  • Cel stosowania odnośników zewnętrznych
  • Rodzaje odnośników zewnętrznych
  • Wstawianie odnośników zewnętrznych
  • Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
  • Edycja odnośników zewnętrznych

  19. Grafika rastrowa

  • Wstawianie obrazów rastrowych
  • Modyfikacja obrazów rastrowych
  • Sterowanie kolejnością wyświetlania obiektów
  • Zarządzanie obrazami rastrowymi

  20. Zaawansowane elementy BLOKÓW

  • Cel stosowania atrybutów
  • Rodzaje atrybutów
  • Bloki dynamiczne

  21. Zaawansowany wydruk w UKŁADACH

  • Wstawianie kilku rzutni
  • Przycinanie rzutni
  • Zamiana obiektu w rzutnię
  • Wstawianie ramki i tabelki do UKŁADU
  • Tworzenie szablonów wydruku dla UKŁADÓW
  • Wymiarowanie w UKŁADACH

  22. Parametryzacja

  • Wstawianie i zarządzanie wiązaniami geometrycznymi
  • Wstawianie i zarządzanie parametrami
  • Tworzenie zależności pomiędzy parametrami