Autodesk:

Oprogramowanie do animacji postaci 3D

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

AUTODESK® MotioBuilder® służy do tworzenia animacji postaci 3D na potrzeby wirtualnej produkcji. Pozwala skuteczniej manipulować i udoskonalać przechwycone dane z większą niezawodność. Przechwytywanie, edytowanie i odtwarzanie złożonych animacji postaci odbywa się w interaktywnym środowisku umożliwiając pracę z wyświetlaczem zoptymalizowany zarówno dla animatorów jak i reżyserów.

Oprogramowanie do trójwymiarowej animacji postaci w czasie rzeczywistym Autodesk® MotionBuilder®:

  • trójwymiarowy silnik działający w czasie rzeczywistym
  • procesy robocze nastawione na wydajność
  • ujednolicone, nieinwazyjne, nieliniowe środowisko edycyjne
  • obsługa aktywnego urządzenia i rejestrowanie danych na dysku w czasie rzeczywistym
  • technologia pełnej inwersji kinematyki ciała postaci z retargetingiem animacji
  • edycja i czyszczenie danych przechwytywania ruchu (motion capture)
  • zestawy narzędzi stereoskopowych
  • swobodna interoperacyjność