Kurs AutoCAD:

Idealny dla osób pracujących w programie i chcących ulepszyć swój warsztat

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

Opis kursu:

Kurs AutoCad zaawansowany to szkolenie przeznaczone dla osób, które już pracują w programie i chcą ulepszyć swój warsztat. Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz wiedza z kursu AutoCAD – Podstawy. Podczas szkolenia dowiesz się jak sprawnie zarządzać projektem, tworzyć bloki dynamiczne z atrybutami, przygotować szablon dokumentu, podpinać obrazy rastrowe, tworzyć odnośniki do plików oraz używać AutoLISP.

 • Cena

  Cena netto: 642,28 zł | Cena (23% VAT): 790,00 zł
  Cena edukacyjna netto*: 447,15 zł | Cena edukacyjna (23% VAT)*: 550,00 zł
  * Cena edukacyjna obowiązuje uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, certyfikat Autodesk, ciepłe i zimne napoje w przerwach

 • Terminy

  Dostępne terminy szkoleń znajdziecie w zakładce Terminy szkoleń

  → TERMINY

 • Grupa

  4-10 osób

 • Czas

  2 dni / 16 godzin
  (opcja) kurs video – 3h 50min

 • Program

  1.Zaawansowane metody wybierania obiektów

  • Opis polecenia WYBIERZ
  • Wybieranie za pomocą krawędzi
  • Wybieranie za pomocą łamanych pól wyboru
  • Wybieranie ostatnio modyfikowanych obiektów
  • Wybieranie ostatnio utworzonych obiektów
  • Wybieranie wszystkich obiektów w rysunku
  • Używanie filtrów do wybierania obiektów

  2. Grupy obiektów

  • Zarządzanie grupami obiektów
  • Grupowanie obiektów
  • Edycja grupy obiektów

  3. Nazwane widoki

  • Cel stosowania NAZWANYCH WIDOKÓW
  • Tworzenie NAZWANYCH WIDOKÓW
  • Zarządzanie NAZWANYMI WIDOKAMI

  4. Zaawansowane operacje na WARSTWACH

  • Filtrowanie warstw
  • Tworzenie stanów warstw
  • Różne tryby izolowania warstw
  • Operacje z ustawianiem bieżącej warstwy
  • Kopiowanie obiektów na inną warstwę
  • Spacer międzywarstwowy
  • Scalanie warstw
  • Usuwanie warstw z zawartością

  5. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do rysowania 2D

  • Wykorzystywanie narzędzia typu PUNKT
  • Chmurka wersji
  • Zasłona
  • Helisa 2D
  • Regiony i jego modyfikacje

  6. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do modyfikacji

  • Tworzenie przerw w obiektach
  • Przerywanie obiektów w punkcie
  • Dołączanie odcinków
  • Zaawansowana edycja polilinii
  • Zaawansowana edycja splajnu

  7. Odnośniki zewnętrzne

  • Cel stosowania odnośników zewnętrznych
  • Rodzaje odnośników zewnętrznych
  • Wstawianie odnośników zewnętrznych
  • Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
  • Edycja odnośników zewnętrznych

  8. Grafika rastrowa

  • Wstawianie obrazów rastrowych
  • Modyfikacja obrazów rastrowych
  • Sterowanie kolejnością wyświetlania obiektów
  • Zarządzanie obrazami rastrowymi

  9. Zaawansowane elementy BLOKÓW

  • Cel stosowania atrybutów
  • Rodzaje atrybutów
  • Bloki dynamiczne

  10. Zaawansowany wydruk w UKŁADACH

  • Wstawianie kilku rzutni
  • Przycinanie rzutni
  • Zamiana obiektu w rzutnię
  • Wstawianie ramki i tabelki do UKŁADU
  • Tworzenie szablonów wydruku dla UKŁADÓW
  • Wymiarowanie w UKŁADACH

  11. Parametryzacja

  • Wstawianie i zarządzanie wiązaniami geometrycznymi
  • Wstawianie i zarządzanie parametrami
  • Tworzenie zależności pomiędzy parametrami