Kurs:

Idealny dla osób zainteresowanych pracą kosztorysantów budowlanych

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

Opis kursu:

Kurs Norma Pro to szkolenie dedykowane dla osób chcących rozpocząć pracę kosztorysantów budowlanych. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z programem Norma PRO. Podczas szkolenia poruszone zostaną istotne zagadnienia dotyczące zasad tworzenia obmiarów i wycen prac budowlanych. Uzyskana wiedza pozwoli kursantom tworzyć samodzielnie kosztorysy budowlane.

 • Cena

  Cena netto: 804,88 zł | Cena (23% VAT): 990,00 zł
  Cena edukacyjna netto*: 447,15 zł | Cena edukacyjna (23% VAT)*: 550,00 zł
  * Cena edukacyjna obowiązuje uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

  Powyższa kwota obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, ciepłe i zimne napoje w przerwach

 • Terminy

  • 12-13 października (9:00-17:00) – Warszawa

 • Grupa

  4-10 osób

 • Czas

  2 dni / 16 godzin

 • Program

  1. Wstęp do procesu kosztorysowania

  • Podstawy prawne dotyczące kosztorysowania
  • Rodzaje, przeznaczenie i funkcje kosztorysów budowlanych
  • Normy, słowniki i katalogi w kosztorysowaniu
  • Zasady sporządzania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
  • Metody kosztorysowania

  2. Wprowadzenie do kosztorysowania w programie Norma PRO

  • Prezentacja interfejsu programu
  • Możliwości konfiguracji ustawień programu do potrzeb użytkownika
  • Wczytanie danych do programu (Cenniki, Katalogi Nakładów Rzeczowych)

  3. Tworzenie kosztorysów w programie Norma PRO

  • Analiza dokumentacji technicznej
  • Przygotowanie obmiaru robót
  • Wprowadzanie pozycji kosztorysowych
  • Definiowanie cen
  • Wycena narzutów kosztorysowych
  • Przygotowanie do wydruku
  • Ćwiczenie- przygotowanie własnego kosztorysu

  4. Wykorzystanie technologii BIM w kosztorysowaniu

  • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w kosztorysowaniu
  • Obmiarowanie robót budowlanych w programie Autodesk Revit

  5. Analizy kosztorysów

  • Analiza cen jednostkowych w kontekście procesu oferowania
  • Najczęstsze błędy popełniane w kosztorysowaniu