Kurs REVIT:

Idealny dla osób chcących szybko i sprawnie przeprowadzać analizę nośności konstrukcji budowlanych

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

Opis kursu:

Kurs Robot to szkolenie dedykowane dla osób chcących szybko i sprawnie przeprowadzać analizę nośności konstrukcji budowlanych. Kurs ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS. Podczas szkolenia dowiesz się jak wprowadzać do programu min. dane konstrukcji i obciążenia. Przekazana wiedza pozwoli Ci na szybkie i sprawne wymiarowanie elementów konstrukcji oraz przeanalizowanie Stanów Granicznych Użytkowalności i Nośności.

 • Cena

  Cena netto: 804,88 zł | Cena (23% VAT): 990,00 zł
  Cena edukacyjna netto*: 447,15 zł | Cena edukacyjna (23% VAT)*: 550,00 zł
  * Cena edukacyjna obowiązuje uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, certyfikat Autodesk, ciepłe i zimne napoje w przerwach

 • Terminy
 • Grupa

  4-10 osób

 • Czas

  2 dni / 16 godzin

 • Program

  Dzień 1

  • Wprowadzenie
   • ogólny opis programu
   • ogólne zasady pracy w programie Robot Structural Analysis (zapoznanie z interfejsem, systemem ekranów, dostępne moduły)
  • Konfiguracja programu
   • predefiniowane materiały
   • ustawienia normowe
  • Definicja konstrukcji prętowej na przykładzie ramy płaskiej
   • definicja geometrii
   • przypisanie profili oraz materiałów
   • konstrukcje biblioteczne
   • definicja podpór oraz zwolnień
  • Definicja obciążeń
   • przypadki obciążeń
   • definicja obciążeń
   • obciążenia klimatyczne
   • definicja kombinacji (ręcznie oraz automatycznie)
  • Analiza konstrukcji
   • dostępne typy analizy
   • opis okna dialogowego obliczeń
  • Analiza wyników
   • analiza graficzna wyników
   • rezultaty w postaci tabel
   • deformacje
   • konfiguracja rezultatów
  • Tworzenie dokumentacji obliczeniowej
   • notki obliczeniowe
   • konfiguracja noty obliczeniowej
   • zrzuty ekranu
   • eksport dokumentacji do formatu *.doc
  • Wymiarowanie konstrukcji stalowych
    • parametry prętów
    • długości wyboczeniowe elementów
    • parametry dotyczące zwichrzenia

   parametry dla stanów granicznych użytkowania

  • Weryfikacja profili
   • parametry obliczeniowe
   • weryfikacja dla stanów ULS oraz SLS
   • grupy elementów stalowych
   • optymalizacja profili

  Dzień 2

  • Projektowanie zbrojenia, elementów żelbetowych (kolejno dla belek, słupów oraz fundamentów)
   • definicja geometrii oraz opcje obliczeniowe
   • definicja ręczna zbrojenia oraz jego weryfikacja
   • automatyczna definicja zbrojenia
   • notka obliczeniowa
   • rysunek zbrojenia
  • Płyty żelbetowe – definicja modelu
   • wprowadzenie geometrii płyty
   • materiał oraz grubość płyty
   • definicja podpór
  • Obciążenia płyt
   • rodzaje obciążeń powierzchni
   • kombinacje obciążeń
  • Siatkowanie konstrukcji płytowych
   • rodzaje siatkowania (Coons, Delauney)
   • dogęszczanie siatki elementów skończonych
   • weryfikacja siatkowania
  • Rezultaty dla konstrukcji płytowych
   • rezultaty w formie map
   • przecięcia przez panele
   • omówienie opcji redukcji sił nad słupami i ścianami
   • konfiguracja rezultatów
  • Zbrojenie teoretyczne płyt żelbetowych
   • parametry zbrojenia
   • obliczenia oraz weryfikacja
   • interpretacja rezultatów
  • Zbrojenie rzeczywiste płyt żelbetowych
   • parametry zbrojenia rzeczywistego
   • definicja stref zbrojenia
   • weryfikacja ugięcia dla płyty ze zbrojeniem rzeczywistym
   • notka obliczeniowa
   • generacja rysunku
  • Weryfikacja przebicia w płycie